Rozliczenie

Terminy:
Dokumenty rozliczeniowe należy złożyć u Operatora niezwłocznie po zakończeniu danej usługi rozwojowej – nie później niż w ciągu 17 dni od daty zakończenia usługi.

Obowiązki:
• Dokonanie oceny usługi, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.
• Wypełnienie ankiety oceniającej usługę w BUR przez uczestnika.
• Wypełnienie ankiety oceniającej usługę w BUR przez Przedsiębiorcę.
• Złożenie wniosku o rozliczenie usługi wraz z wymaganymi załącznikami.

Wymagane dokumenty:
• Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (zgodnie z wzorem).
• Kopie faktur.
• Zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.
• Wypełnione ankiety oceny usługi rozwojowej w wersji papierowej.
• Dokumenty wskazane w protokole z przeprowadzonej wizyty monitoringowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2021