Rekrutacja

Harmonogram naborów w 2020/2021:

2020/2021 rok
6.10 – 9.10.2020 od godziny 12:00 nabór dla wszystkich MŚP zakończony
3.11 – 6.11.2020 od godziny 12:00 nabór dla wszystkich MŚP zakończony
1.12 – 4.12.2020 od godziny 12:00 nabór dedykowany dla samozatrudnionych
tj. przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników
zakończony
29.12 – 31.12.2020 od godziny 12:00 nabór dla wszystkich MŚP zakończony
26.01 – 29.01.2021 od godziny 12:00 nabór dla wszystkich MŚP zakończony
23.02 – 26.02.2021 od godziny 12:00 nabór dedykowany dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych, tj. przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników zakończony
23.03 – 26.03.2021 od godziny 12:00 nabór dla wszystkich MŚP anulowany
20.04 – 23.04.2021 od godziny 12:00 nabór dla wszystkich MŚP zakończony

18.05 – 21.05.2021

 

od godziny 12:00

nabory dedykowane dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych tj. przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników

zakończony

15.06 – 18.06.2021

od godziny 12:00

nabór dla wszystkich MŚP

anulowany

22.06 – 25.06.2021

od godziny 12:00

nabór dla wszystkich MŚP

zakończony

13.07 – 16.07.2021

od godziny 12:00

nabór dla wszystkich MŚP

zakończony

10.08 – 13.08.2021

 

od godziny 12:00

nabory dedykowane dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych tj. przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników

zakończony

07.09 – 10.09.2021

od godziny 12:00

nabór dla wszystkich MŚP

odwołany

05.10 – 08.10.2021

od godziny 12:00

nabór dla wszystkich MŚP

odwołany

02.11 – 05.11.2021

 

od godziny 12:00

nabory dedykowane dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych tj. przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników

odwołany

20.11 – 03.12.2021

od godziny 12:00

nabór dla wszystkich MŚP

odwołany

28.12 – 31.12.2021

od godziny 12:00

nabór dla wszystkich MŚP

odwołany

Aktualny harmonogram naborów na rok 2020 w PSF w województwie śląskim dostępny jest w Serwisie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Aktualny harmonogram naborów w PSF na rok 2021 w województwie śląskim dostępny jest w Serwisie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Aktualny harmonogram naborów w PSF na rok 2022 w województwie śląskim dostępny jest w Serwisie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki naborów – listy fiszek:

Ostateczna lista fiszek z dnia 23.08.2021

Podstawowa lista fiszek z dnia 17.08.2021


Ostateczna lista fiszek z dnia 26.07.2021

Podstawowa lista fiszek z dnia 20.07.2021


Ostateczna lista fiszek z dnia 01.07.2021

Podstawowa lista fiszek z dnia 28.06.2021


Ostateczna lista fiszek z dnia 28.05.2021

Podstawowa lista fiszek z dnia 24.05.2021


Ostateczna lista fiszek z dnia 5.05.2021

Podstawowa lista fiszek z dnia 28.04.2021


Ostateczna lista fiszek z dnia 8.03.2021

Podstawowa lista fiszek z dnia 2.03.2021


Ostateczna lista fiszek z dnia 8.02.2021

Podstawowa lista fiszek z dnia 2.02.2021


Ostateczna lista fiszek z dnia 11.01.2021

Podstawowa lista fiszek z dnia 29.12.2020


Podstawowa lista fiszek z dnia 8.12.2020


Ostateczna lista fiszek z dnia 17.11.2020

Podstawowa lista fiszek z dnia 3.11.2020


Ostateczna lista fiszek z dnia 14.10.2020

Podstawowa lista fiszek z dnia 08.10.2020

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy wraz z załącznikami:
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lub
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
  • pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy)
  • oświadczenie o braku równoległego aplikowania do innych Operatorów PSF/w innym projekcie PSF w województwie śląskim
  • oświadczenie o niekorzystaniu z systemu PSF w województwie śląskim (jeśli dotyczy)
  • oświadczenie o samozatrudnieniu (jeśli dotyczy)
  • karta usługi wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych

2. Formularz zgłoszeniowy osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz z załącznikami:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność pracownika (jeśli dotyczy)

Wzory dokumentów do pobrania TUTAJ

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. – Operator PSF (RIPH2), w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” informuje, że dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych złożonych do Operatora w związku z ubieganiem się o dofinansowanie do usług rozwojowych, będą przetwarzane przez okres:
• 5 lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, tj. do dnia 31 maja 2027 r., w przypadku braku udzielenia dofinansowania. Podkreślamy, że Instytucja Zarządzająca może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony, informując o tym Operatora odrębnym pismem.
• 10 lat podatkowych począwszy od dnia, w którym przyznano pomoc, w przypadku udzielenia dofinansowania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2022