Rekrutacja

Harmonogram naborów w 2020:

2020 rok
6.10 – 9.10 od godziny 12:00 nabór dla wszystkich MŚP zakończony
3.11 – 6.11 od godziny 12:00 nabór dla wszystkich MŚP zakończony
1.12 – 4.12 od godziny 12:00 nabór dedykowany dla samozatrudnionych
tj. przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników
planowany
29.12 – 31.12 od godziny 12:00 nabór dla wszystkich MŚP planowany

Aktualny harmonogram naborów w PSF w województwie śląskim dostępny jest w Serwisie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki naborów – listy fiszek:

Ostateczna lista fiszek z dnia 17.11.2020

Podstawowa lista fiszek z dnia 3.11.2020


Ostateczna lista fiszek z dnia 14.10.2020

Podstawowa lista fiszek z dnia 08.10.2020

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy wraz z załącznikami:
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lub
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
  • pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy)
  • oświadczenie o braku równoległego aplikowania do innych Operatorów PSF/w innym projekcie PSF w województwie śląskim
  • oświadczenie o niekorzystaniu z systemu PSF w województwie śląskim (jeśli dotyczy)
  • oświadczenie o samozatrudnieniu (jeśli dotyczy)
  • karta usługi wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych

2. Formularz zgłoszeniowy osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz z załącznikami:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność pracownika (jeśli dotyczy)

Wzory dokumentów do pobrania TUTAJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2020