Przetwarzanie danych osobowych

06.07.2021

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. – Operator PSF (RIPH2), w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” informuje, że dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych złożonych do Operatora w związku z ubieganiem się o dofinansowanie do usług rozwojowych, będą przetwarzane przez okres:
• 5 lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, tj. do dnia 31 maja 2027 r., w przypadku braku udzielenia dofinansowania. Podkreślamy, że Instytucja Zarządzająca może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony, informując o tym Operatora odrębnym pismem.
• 10 lat podatkowych począwszy od dnia, w którym przyznano pomoc, w przypadku udzielenia dofinansowania.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2021