Podstawowa lista fiszek

28.06.2021

Informujemy, że została opublikowana podstawowa lista fiszek wniosków złożonych podczas naboru od 22.06 – 25.06.2021 roku, w ramach Projektu pt. „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” – do pobrania TUTAJ

Jednocześnie informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail właściwego BOK wskazanego na liście, w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora PSF.

Dokumenty zgłoszeniowe składane drogą elektroniczną należy zabezpieczyć hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło należy przekazać Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię.

UWAGA! Należy przesłać tylko te komplety dokumentów, których fiszki zmieściły się w alokacji (oznaczonych w liście na ZIELONO, tj. poz.1-93).
Program zip7 można pobrać na stronie: www.7-zip.org

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2021