Ostateczna lista fiszek

01.07.2021

Informujemy, że została opublikowana ostateczna lista fiszek wniosków złożonych podczas naboru od 22.06 do 25.06.2021 roku, w ramach Projektu pt. „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” – do pobrania TUTAJ

W związku z uwolnieniem części dostępnej w ramach naboru alokacji, zgodnie z Regulaminem naboru, zakwalifikowane zostały kolejne fiszki z listy podstawowej opublikowanej w dniu 28.06.2021 roku mieszczące się w kwocie dostępnej alokacji.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail właściwego BOK wskazanego na liście, w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora PSF. Dokumenty zgłoszeniowe składane drogą elektroniczną należy zabezpieczyć hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło należy przekazać Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię.

UWAGA! Należy przesłać tylko te komplety dokumentów, których fiszki zmieściły się w alokacji (zamieszczonych na liście na pozycjach od 94 do 123).
Program zip7 można pobrać na stronie: www.7-zip.org

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2021